ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία

Γραμματισμοί

Σχολ. έτος 2019-2020
Εκπαιδευτής:
Βέργος Ιωάννης

 • (12-05-2020) Βέργος Ι. - Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της (Β' μέρος), Β' Κύκλος (Φύλλο εργασίας, αρχείο pdf)
 • (12-05-2020) Βέργος Ι. - Ατομική θεωρία, Α' Κύκλος (Φύλλο εργασίας με θεωρία, αρχείο pdf)


 • (5-05-2020) Βέργος Ι. - Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της (Α' μέρος), Β' Κύκλος (Φύλλο εργασίας, αρχείο pdf)
 • (5-05-2020) Βέργος Ι. - Χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία, Α' Κύκλος (Φύλλο εργασίας με θεωρία, αρχείο pdf)


 • (28-04-2020) Βέργος Ι. - Έργο, Ενέργεια (Γ' μέρος), Β' Κύκλος (Σύνδεσμος)
 • (28-04-2020) Βέργος Ι. - Διαλύματα, Α' Κύκλος (Φύλλο εργασίας με θεωρία, αρχείο pdf) • (7-04-2020) Βέργος Ι. - Εισαγωγή στη Χημεία, Α' Κύκλος (Φύλλο εργασίας με θεωρία, αρχείο pdf)
 • (7-04-2020) Βέργος Ι. - Έργο, Ενέργεια (Α' μέρος), Β' Κύκλος (Φύλλο εργασίας με θεωρία, αρχείο pdf)


 • (31-03-2020) Βέργος Ι. - Υδροστατική πίεση, Α' Κύκλος (Φύλλο εργασίας για χρήση με Η/Υ συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, αρχείο pdf)
 • (31-03-2020) Βέργος Ι. - Δομή της Ύλης, Στοιχειώδη Σωματίδια, Β' Κύκλος (Φύλλο εργασίας με σύνδεσμο, αρχείο pdf)


 • (24-03-2020) Βέργος Ι. - Οι Φυσικές Επιστήμες και τα αντικείμενά τους, Α' Κύκλος (Φύλλο εργασίας με θεωρία, αρχείο pdf)
 • (24-03-2020) Βέργος Ι. - Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά-Αρχή του Pascal, Β' Κύκλος (Φύλλο εργασίας με θεωρία, αρχείο pdf)Σχολ. έτος 2010-2011
Εκπαιδεύτρια:
Παπαντωνιάδου Μάρω

 • Παπαντωνιάδου Μάρω - Η μεγάλη έκρηξη εν συντομία (βίντεο, σύνδεσμος).

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού