ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


2007-08

Δραστηριότητες > Προγράμματα


Το ΣΔΕ Βόλου συμμετέχει στο Πρόγραμμα "Άνοιξη της Ευρώπης 2008"


Εγκρίθηκε το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΣΔΕ Βόλου με θέμα "Το νερό στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της περιοχής των Φιλίππων και το υδατικό οικοσύστημα του Νέστου", στα πλαίσια του Προγράμματος Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων "Καλλιστώ".

Επίσης, πρόκειται να συμμετάσχει κατά τα επόμενα δύο έτη σε σύμπραξη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Εκπαίδευση Ενηλίκων "Grundtvig". Ο τίτλος του προγράμματος είναι: "Ways of attracting adults to keep learning".

Πρόγραμμα Καλλιστώ


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού