ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


2015-16

Δραστηριότητες > Σχέδια Δράσης

Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Ενημερωμένος καταναλωτής

Συντονιστές: Χριστογιάννη Π.
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να συγκρίνουν τιμές προϊόντων
Να αναγνωρίζουν σύμβολα και ετικέτες σε τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, παιχνίδια
Να συναλλάσσονται με ασφάλεια μέσω διαδικτύου
Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο σε έγκυρες ιστοσελίδες των ενώσεων καταναλωτών, των υπουργείων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Να γνωρίζουν που πρέπει να απευθυνθούν για να διαμαρτυρηθούν ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους
Να ην πέφτουν θύματα κερδοσκοπίας, ακρίβειας και κακής ποιότητας προϊόντων
Σύντομη περιγραφή:
Θέματα: Δικαιώματα καταναλωτή, προστασία καταναλωτή, φορείς προστασίας καταναλωτή, ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας καταναλωτή
Ενότητες: 1) Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμό περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέου, 2)εισαγωγή στο θέμα, 3) έρευνα, 4) σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας και καταγραφή συμπερασμάτων, 5) δημιουργία παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, μελέτες περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση
Εποπτικά μέσα: Έντυπα, φυλλάδια, αποκόμματα εφημερίδων, Η/Υ

Σκάκι
Συντονιστές: Ζήκος Γ.
Πρόκειται για ένα από τα πιο πνευματικά και μη τυχερά παιγνίδια, το οποίο παίζεται σε όλον τον κόσμο από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους μετρ. Αυτό αποτελεί σίγουρα επαρκή λόγο για να μάθει αυτό το παιγνίδι μια ομάδα εκπαιδευόμενων σε Σ.Δ.Ε., αναπτύσσοντας παράλληλα τις καλλιτεχνικές της ικανότητες.
Γενικός σκοπός
Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι σκάκι.
Επιμέρους στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων
Να αναγνωρίζουν τα πιόνια του παιγνιδιού.
Να περιγράφουν τις κινήσεις τους.
Να απαριθμούν λίγα γνωστά ανοίγματα παρτίδας.
Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Να σχεδιάζουν κινήσεις.
Να εφαρμόζουν γνωστές στρατηγικές.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση υλικών όπως πηλός, ξύλο, χαρτόνι, πλαστικό και papier-m
βchι.
Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφοράς
Να απομυθοποιήσουν τη δυσκολία του παιγνιδιού και να τολμούν να παίζουν.
Να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου (εν προκειμένω, την κατασκευή σκακιέρων και πιονιών).
Προτεινόμενες ενότητες
Ιστορία του παιγνιδιού.
Κατασκευή τριών σκακιέρων και πιονιών (από πηλό και πλαστικά καπάκια).
Κατασκευή μεγάλης επιδαπέδιας σκακιέρας και των αντίστοιχων πιονιών (από χαρτόνι, πλαστικό και papier-m
βchι).
Εκμάθηση κινήσεων και εξάσκηση.
Παρουσίαση γνωστών ανοιγμάτων και εξάσκηση.
Διοργάνωση ενδοσχολικού τουρνουά.
Εκπαιδευτικές τεχνικές
Επίδειξη.
Πρακτική άσκηση.
Εργασία σε ομάδες.
Εποπτικά μέσα
«Καλλιτεχνικό» εργαστήριο.
Πίνακας.
Φύλλα εργασίας.

Ο εθελοντισμός στην οικονομική κρίση
Συντονιστές: Στύλα Δ.
Στόχοι
Να ενημερωθούν και να γνωρίσουν τις κυριότερες εθελοντικές οργανώσεις στο Βόλο
Να καταλάβουν την έννοια του εθελοντισμού και της προσφοράς
Περιγραφή προτεινόμενων ενοτήτων
(α) γνωριμία ομάδας, διερεύνηση πρότερων γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέων, ενημέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με τους στόχους (β) εισαγωγή στο θέμα, επίσκεψη στο ορφανοτροφείο του Βόλου, γνωριμία με τον πρώτο αυτόν εθελοντικό φορέα (γ) δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών ως προσφορά στο παζάρι που θα πραγματοποιήσει το ορφανοτροφείο (δ) έρευνα στο διαδίκτυο για άλλους κοινωνικούς φορείς του Βόλου, κατέβασμα του δημοτικού οδηγού με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς, επικοινωνία με κάποιους από αυτούς τους φορείς ε) επίσκεψη κάποιων εθελοντικών οργανώσεων στο ΣΔΕ όπως είναι η ’νωση, η κουζίνα αλληλεγγύης και τα ΤΕΜ στ) επίσκεψη ειδικής ψυχολόγου στο ΣΔΕ για να μιλήσει για την αξία της αλληλεγγύης σε όλους τους εκπαιδευόμενους του ΣΔΕ ζ) 5-12 παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, με αυτήν την ευκαιρία θα γίνει παρουσίαση στους εκπαιδευόμενους ενός σχετικού βίντεο και υλικού από την εκδήλωση υπέρ των προσφύγων που θα πραγματοποιήσουν στην παραλία του Βόλου όλες οι εθελοντικές οργανώσεις η) σύνθεση αποτελεσμάτων όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων, συμπεράσματα, (ε) ανάπτυξη παραδοτέων (ειδικό φυλλάδιο με τις κυριότερες εθελοντικές οργανώσεις στο Βόλο, που προσφέρουν φαγητό, ένδυση, στέγη και φύλαξη των παιδιών), αξιολόγηση του project

Διατροφή και υγεία
Συντονιστές: Σεϊτάνη Ε.
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να ΅άθουν τις ο΅άδες των τροφί΅ων και τη θρεπτική τους αξία.
Να γνωρίσουν τις συνέπειες της κακής διατροφής και τις ασθένειες που προκαλούνται από αυτή
Να ενη΅ερωθούν για τις διατροφικές διαταραχές.
Να συνειδητοποιήσουν την ευεργετική επίδραση της σωστής διατροφής στην πρόληψη διάφορων ΅ελλοντικών ασθενειών και στη διατήρηση της καλής σωματικής και πνευματικής υγείας .
Να διερευνήσουν τις συνήθειές τους στην καθη΅ερινή τους διατροφή. Να συνειδητοποιήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διαιτητικές τους επιλογές.
Να ΅άθουν ΅ε ποιο τρόπο θα εξασφαλίσουν την υγιεινή διατροφή (΅εσογειακή διατροφή).
Να ΅άθουν ότι είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι για τη διατροφή τους.
Σύντομη περιγραφή:
Θέματα:
μεσογειακή διατροφή, κατηγορίες τροφίμων, διατροφική πυραμίδα, διατροφικές διαταραχές, κορεσμένα/ ακόρεστα λιπαρά
Μεθοδολογία, ενότητες: (α) Διαχωρισμός και γνωριμία ομάδων, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένων, βημάτων και παραδοτέων, (β) Εισαγωγή στο θέμα, (γ) Έρευνα, (δ) Σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας, συμπεράσματα, (ε) Ανάπτυξη παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, μελέτη περίπτωσης
Εποπτικά μέσα: Πίνακας, Η/Υ, βιβλιοθήκη ΣΔΕ και δημόσια βιβλιοθήκη, μικρού μήκους ταινίες

Θέατρο σκιών, Ο Καραγκιόζης
Συντονιστής: Στοφοριάδης Κ.
Σκοπός, Στόχοι:
Να έρθουν οι εκπαιδευόμενοι σε επαφή με την παράδοση του λαϊκού θεάτρου σκιών (προέλευση, ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία, δημιουργοί)
Να γνωρίσουν τις φιγούρες και την τυπολογία των προσώπων του θεάτρου σκιών.
Να προσεγγίσουν τη γλώσσα των έργων του θεάτρου σκιών, τις ελληνικές διαλέκτους και τα ιδιώματα.
Να ενθαρρυνθεί η ενεργή συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευομένους.
Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία και συνεργασία.
Να εμπλακούν δημιουργικά στη διαδικασία προετοιμασίας και εκτέλεσης μιας παράστασης
Να απολαύσουν και να χαρούν το ελληνικό θέατρο σκιών.
Να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού στο διαδίκτυο και την κριτική επιλογή και αξιοποίηση του.
Περιγραφή προτεινόμενων ενοτήτων:
Διδακτικό project με τη χρήση ΤΠΕ με τελικό προϊόν την προετοιμασία και εκτέλεση μιας παράστασης θεάτρου σκιών. Το projectέχει ως στόχο την επαφή των εκπαιδευομένων με την παράδοση του θεάτρου σκιών, μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών και ψηφιακού υλικού στο διαδίκτυο και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους.
Ενότητες:
Ελληνικό Θέατρο Σκιών, μια γνήσια ελληνική λαϊκή τέχνη
Παιδαγωγική αξία του Θεάτρου Σκιών
Θέατρο Σκιών - Καταγωγή
Μύθοι και θρύλοι για την καταγωγή του Καραγκιόζη
Ο Τούρκικος Καραγκιόζης
Ο Ελληνικός Καραγκιόζης
Οι μεγάλοι Έλληνες Καραγκιοζοπαίχτες
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού Καραγκιόζη
Κυριότερες φιγούρες του Ελληνικού θεάτρου σκιών - Πρόσωπα και χαρακτήρες
Τυποποίηση των Μορφών
Η σκηνή του Καραγκιόζη - παραστάσεις
Πως φτιάχνουμε τις φιγούρες

Σκηνικά του Καραγκιοζοπαίχτη
Τρόπος κατασκευής της φιγούρας
Μέσα:
Χρήση του διαδικτύου.
Βιβλία σχετικά με το θέατρο σκιών.
Συνεντεύξεις.

Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Τίτλος: Τοπική ιστορία
-Εκπαιδεύτριες: Αρσένου Χριστίνα, Χριστογιάννη Παναγιώτα
-
Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Να συναποφασίζουν την πορεία που θα ακολουθήσει το σχέδιο δράσης.
Να έρθουν σε επαφή με τα τεκμήρια της ιστορίας του τόπου μας (μνημεία, κτίσματα, αρχεία, εργαλεία, συνήθειες και τρόπους ζωής, τοπικούς θρύλους, τοπική μυθολογία)
Να εντοπίζουν, επιλέγουν, αξιολογούν και αξιοποιούν τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης.
Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε βιβλιοθήκες και αρχεία.
Να αντιμετωπίζουν κριτικά το περιβάλλον.
Να ενεργοποιούνται για τη διατήρηση της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου τους.
Να γνωρίσουν την τοπική παράδοση (έθιμα, μουσική, χορός).
Σύντομη περιγραφή:
Προτεινόμενα θέματα: 1) Σημαντικοί ιστορικοί οικισμοί της Μαγνησίας (Σέσκλο, Διμήνι, Γορίτσα, Δημητριάδα, Παγασές, Κάστρο του Βόλου), 2) μυθολογία (Κένταυροι, αργοναυτική εκστρατεία), 3) τοπική οικονομία (εκβιομηχάνιση, τοπική αρχιτεκτονική φυσιογνωμία), 4)Εκπαίδευση, συνδικαλισμός (Παρθεναγωγείο, Εργατικό Κέντρο Βόλου) 5) Σιδηρόδρομος 6) Σεισμοί του 1955 (αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης), 7) Τοπική παράδοση
Ενότητες: 1)Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέου, 2)εισαγωγή στο θέμα, 3) έρευνα, 4) σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας και καταγραφή συμπερασμάτων, 5) δημιουργία παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, έρευνα σε αρχεία, επισκέψεις σε βιβλιοθήκες, εμπλουτισμένη εισήγηση
Εποπτικά μέσα: Αρχειακά έγγραφα, προφορική παράδοση, μαρτυρίες, ντοκιμαντέρ, φωτογραφίες, χάρτες, πίνακες ζωγραφικής, Η/Υ
-Παραδοτέο: Χρονογραμμή με την ιστορία της Μαγνησίας, φυλλάδιο.

Τίτλος: Φωτογραφία
Εκπαιδευτής: Στοφοριάδης Κώστας, Σεϊτάνη Ελένη
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
" Να γνωρίσουν την ιστορία και την εξέλιξη της φωτογραφίας.
" Να μάθουν τα είδη της φωτογραφίας και τους τύπους φωτογραφικών μηχανών που υπάρχουν.
" Να ενη΅ερωθούν για τους κανόνες και τις τεχνικές λήψης φωτογραφιών.
" Να γνωρίσουν διάσημους φωτογράφους και το έργο τους.
" Να εκδηλώσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους τραβώντας τις δικές τους φωτογραφίες.
" Να ενισχύσουν γενικότερα την αισθητική τους καλλιέργεια ερχόμενοι σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας.
Σύντομη περιγραφή:
Θέματα: Camera obscura, νταγκεροτυπία, αναλογική φωτογραφία, ψηφιακή φωτογραφία, επεξεργασία φωτογραφίας - photoshop, φωτοειδησεογραφία, διαφημιστική φωτογραφία - φωτογραφία στούντιο, αρχιτεκτονική φωτογραφια - εσωτερικών χώρων, φωτογραφία τέχνης.
Μεθοδολογία, ενότητες: (α) Διαχωρισμός και γνωριμία ομάδων, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένων, βημάτων και παραδοτέων, (β) Εισαγωγή στο θέμα, (γ) Έρευνα, (δ) Σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας, συμπεράσματα, (ε) Ανάπτυξη παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, μελέτη περίπτωσης
Εποπτικά μέσα: Πίνακας, Η/Υ, βιβλιοθήκη ΣΔΕ, άρθρα, μικρού μήκους ταινίες
Παραδοτέα (ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω):
Μία εργασία σχετικά με την ιστορία της φωτογραφίας, την εξέλιξή της και τα είδη φωτογραφίας που υπάρχουν.
Τρία κολάζ (1.φωτογραφίες - ορόσημο, 2. φωτογραφίες ιστορικών μνημείων, 3. παράξενες και εντυπωσιακές φωτογραφίες ζώων)
'Εκθεση φωτογραφιών των ίδιων των εκπαιδευόμενων με θέμα την ευρύτερη περιοχή του Βόλου (κτίρια, λιμάνι, δάσος, άνθρωποι).

Τίτλος: «Πολιτισμικό Χρονολόγιο»
Εκπαιδευτής: Ζήκος Γεώργιος
Πρόκειται για μια καταγραφή σημαντικών γεγονότων της πολιτισμικής ιστορίας του ανθρώπου, κυρίως από την επιστήμη και την τέχνη. Η
αναπαράστασή τους θα γίνει με τη μορφή γραμμής στο χρόνο που θα αναρτηθεί σε τοίχο του σχολείου. Τα γεγονότα θα τοποθετηθούν πάνω στη
γραμμή με φωτογραφία ή σχήμα, και κείμενο περιγραφής του. Αν υπάρξει η δυνατότητα, θα κατασκευάσουμε τρισδιάστατο μοντέλο κάποιου γνωστού μνημείου.
Γενικός σκοπός
Να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι σημαντικές στιγμές του ανθρώπινου πολιτισμού.
Επιμέρους στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων
. Να απαριθμούν σημαντικά ιστορικά μνημεία του κόσμου.
. Να διακρίνουν μεταξύ τους γνωστά καλλιτεχνικά ρεύματα.
. Να αναγνωρίζουν τις σημαντικότερες εφευρέσεις και ανακαλύψεις.
. Να συσχετίζουν μεταξύ τους χρονικώς τα προηγούμενα.
Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων
. Να εξοικειωθούν με τη χρήση υλικών (χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό κ.λπ.) και τεχνικών κατά την κατασκευή του χρονολογίου.
. Να επαληθεύουν ό,τι διαβάζουν στο διαδίκτυο, διασταυρώνοντάς τα από διαφορετικές πηγές (κατά την αναζήτηση των πληροφοριών του
χρονολογίου).
Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφοράς
. Να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου (εν προκειμένω, την κατασκευή του χρονολογίου και, ενδεχομένως, του τρισδιάστατου
μοντέλου).
. Να εκτιμούν την συνεισφορά πολλών πολιτισμών στην ιστορία του ανθρώπινου γένους.
Προτεινόμενες ενότητες
. Επιλογή των χρονικών στιγμών και περιόδων που θα τοποθετηθούν στο χρονολόγιο.
. Αναζήτηση και καταγραφή των λεπτομερειών των στιγμών και περιόδων αυτών.
. Κατασκευή του χρονολογίου.
. Ενδεχόμενη κατασκευή τρισδιάστατου μοντέλου.
Εκπαιδευτικές τεχνικές
. Οργανωμένη συζήτηση.
. Εργασία σε ομάδες.
. Πρακτική άσκηση.
Εποπτικά μέσα
. Eργαστήριο HY.
. Πίνακας.
. Καλλιτεχνικό εργαστήριο.
Παραδοτέο
. Το πολιτισμικό χρονολόγιο στον τοίχο του σχολείου.
. Το τρισδιάστατο μοντέλο (αν κατασκευαστεί τελικώς).
. Ηλεκτρονικές διαφάνειες με την παρουσίαση του σχεδίου δράσης.

Τίτλος: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ/Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Εκπαιδευτές: Στύλα Δέσποινα & Λεμονή Γαρυφαλλιά
Στόχοι του Project "Δημιουργία έντυπης και/ή ηλεκτρονικής εφημερίδας"
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να ερευνήσουν διάφορα θέματα ποικίλης θεματολογίας που πηγάζουν μέσα από τα ενδιαφέροντα τους, να συντάξουν άρθρα, να πάρουν συνεντεύξεις αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσα με στόχο την δημιουργία της δικής τους έντυπης και/ή ηλεκτρονικής εφημερίδας.
Η εφημερίδα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια αλλαγή στη σχέση σχολείου -κοινωνίας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η ανάγνωση να εξελιχθεί σε μια ευχάριστη διαδικασία
Απόκτηση επικοινωνιακής γραφής
Μάθηση με διαφορετικό τρόπο.
Ανάπτυξη της συνεργασίας
Ανάπτυξη της δημιουργικότητας.
Η εφημερίδα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια αλλαγή στη σχέση σχολείου κοινωνίας, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό, πολιτιστικό περιβάλλον.

PROJECT (ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ): «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αργυρή Γώγου–Δημήτρης Παπαναστασίου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Γνώσεις:
να μάθουν τη διαδικασία και να διακρίνουν τα στάδια δημιουργίας ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού (ΕΠ) και γενικά ενός πρωτότυπου εμπορικού προϊόντος
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα των γραμματισμών
Δεξιότητες:
να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους από τους γραμματισμούς
να εξοικειωθούν/εξασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους και να εφαρμόσουν εικαστικές, μη λεκτικές και κατασκευαστικές ικανότητες
Στάσεις:
να υιοθετήσουν έναν μεθοδικό και οργανωμένο τρόπο δράσης κατά την υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης
να αισθανθούν χαρά και ηθική ικανοποίηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημιουργίας τους, από το παίξιμο του ΕΠ, καθώς και από το γεγονός ότι θα προσφέρουν ψυχαγωγία και στους υπόλοιπους εκπαιδευομένους του σχολείου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θέματα:
Ερωτήσεις και διάφορες δοκιμασίες (παντομίμα, τραγούδι, σκιτσάρισμα, κ.ά.) με θεματολογία από όλους τους γραμματισμούς των ΣΔΕ

Μεθοδολογία, ενότητες: (α) Γνωριμία ομάδας, καθορισμός περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέου, (β) Σχεδιασμός επί χάρτου του σεναρίου, των κανόνων και της επιφάνειας εργασίας του ΕΠ, (γ) Αναζήτηση πληροφοριών, κατασκευές, (δ) Οργάνωση και σύνθεση πληροφοριών, (ε) Ανάπτυξη παραδοτέου, αξιολόγηση

Εκπαιδευτικές τεχνικές:
Καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, μελέτη περίπτωσης, επίδειξη
Εποπτικά μέσα: Πίνακας, Η/Υ, διάφορα έντυπα, άλλα ΕΠ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

Ένα ΕΠ συνοδευόμενο από έντυπο κανόνων, φιλοτεχνημένη επιφάνεια παιχνιδιού (πιθανότατα ξύλινη) με ειδικά εφέ, πιόνια, καρτέλες δοκιμασιών κι ό,τι άλλο θεωρηθεί απαραίτητο, για να παίζεται το ΕΠ.Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού