ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαθηματικά

Γραμματισμοί

Σχολικό Έτος: 2014-2015
Εκπαιδεύτρια:
Μπαλάφα Αικατερίνη

Διασκεδαστικά...Μαθηματικά


Σχολ. έτ
ος 2012-13
Εκπαιδευτής
: Λεμονής Θωμάς

Σχολ. έτη 2007-09
Εκπαιδεύτρια:
Τσιαντάκη Ανθούλα

Διάφορα θέματα
(Βασικές έννοιες, φυσικοί και δεκαδικοί αριθμοί, κλάσματα και ποσοστά, ακέραιοι αριθμοί, πραγματικοί αριθμοί, συναρτήσεις)

Φύλλα εργασίας


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού