ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


2016-17

Δραστηριότητες > Σχέδια Δράσης

Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Τίτλος: Ηλιακό σύστημα, αστρονομία, αστρολογία
Εκπαιδευτής: Στοφοριάδης Κωνσταντίνος
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να απαριθμούν τα σώματα από τα οποία αποτελείται το ηλιακό μας σύστημα
Να αναγνωρίζουν αστερισμούς στον ουράνιο θόλο
Να ενημερωθούν για την εξέλιξη του σύμπαντος και για τις θεωρίες για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής
Να καταλάβουν το μηχανισμό διαφόρων φαινομένων (εποχές, εκλείψεις, φάσεις Σελήνης)
Να πραγματοποιούν συγκρίσεις μεγεθών (αποστάσεις, μάζα, χρόνος μετάβασης)
Να χρησιμοποιούν τον ουράνιο θόλο για προσανατολισμό
Να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του σύμπαντος και τη θέση της Γης στο χώρο και στο χρόνο
Να απομυθοποιήσουν την αστρολογία
Σύντομη περιγραφή:
Θέματα:Ηλιακό σύστημα, αστερισμοί, αστρολογία, εξέλιξη σύμπαντος, εξωγήινη ζωή

Μεθοδολογία, ενότητες: (α) Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέων, (β) Εισαγωγή στο θέμα, (γ) Έρευνα, (δ) Σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας, συμπεράσματα, (ε) Ανάπτυξη παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, μελέτη περίπτωσης, επίδειξη
Εποπτικά μέσα: Πίνακας, χάρτες (αν υπάρχουν στο σχολείο), Η/Υ, διάφορα έντυπα

Παραδοτέα (κάποιο από τα παρακάτω):
Ένα τρίπτυχο που θα αναφέρεται στους στόχους της εργασίας και κάποιο από τα παρακάτω:
Μακέτα του ηλιακού συστήματος υπό κλίμακα
Χάρτης ουράνιου θόλου (το χειμώνα ή/και το καλοκαίρι) με τους σημαντικότερους αστερισμούς και την ιστορία τους


Τίτλος: Κόσμημα: ιστορία, τέχνη και απλές κατασκευές
-
Εκπαιδεύτρια: Χριστογιάννη Παναγιώτα - Σεϊτάνη Ελένη
-
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να συναποφασίζουν την πορεία που θα ακολουθήσει το σχέδιο δράσης.
Να έρθουν σε επαφή με τα τεκμήρια της ιστορίας του κοσμήματος (ευρήματα ανασκαφών, εκθέματα σε μουσεία)
Να εντοπίζουν, επιλέγουν, αξιολογούν και αξιοποιούν τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης.
Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε βιβλιοθήκες και αρχεία.
Να εργάζονται σε ομάδες
Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα
Να συνεργάζονται για την δημιουργία απλών κατασκευών
-
Σύντομη περιγραφή:
Προτεινόμενα θέματα: 1) Η ιστορία του κοσμήματος : α) Αρχαία Αίγυπτος, Κίνα, β) Αρχαία Ελλάδα: μινωική περίοδος, μυκηναϊκή περίοδος, αρχαϊκή περίοδος, κλασική περίοδος, γ) ελληνιστικά χρόνια, ρωμαϊκή εποχή, μεσαίωνας 2) ρόλος του κοσμήματος (δήλωση κύρους, κοινωνικής θέσης, οικονομικής κατάστασης), 3) είδη και μορφές κοσμημάτων, 4) Υλικά κατασκευής κοσμημάτων : α) ευγενή μέταλλα, κράματα β) πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, γ) ανακυκλώσιμα ή ευτελή υλικά 5) Απλές κατασκευές κοσμημάτων από την ομάδα
Ενότητες: 1)Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέου, 2)εισαγωγή στο θέμα, 3) έρευνα, 4) σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας και καταγραφή συμπερασμάτων, 5) δημιουργία παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, έρευνα σε αρχεία, βιβλιοθήκες και διαδίκτυο, εμπλουτισμένη εισήγηση
Εποπτικά μέσα: Αρχειακά έγγραφα, , ντοκιμαντέρ, φωτογραφίες, , πίνακες ζωγραφικής, Η/Υ
Παραδοτέο:
Παρουσίαση και απλές κατασκευές της ομάδας

Τίτλος: ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ (ΚΑΤΑΓΩΓΗ): ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Εκπαιδεύτρια: ΣΤΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
-
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να κατανοήσουν τις λέξεις: καταγωγή, ήθη, έθιμα, λαογραφία.
Να εντοπίζουν, επιλέγουν και αξιολογούν τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, όσον αφορά στην καταγωγή του καθενός.
Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε ιστορικά αρχεία, σε λαογραφικά βιβλία και περιοδικά.
Να εργάζονται σε ομάδες.
Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα.
-
Σύντομη περιγραφή:
Ενότητες: 1)Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας για τις λέξεις: καταγωγή, ήθη, έθιμα, λαογραφία, καθορισμός περιεχομένου, δραστηριοτήτων, παραδοτέου, 2)προτεινόμενες δραστηριότητες: επίσκεψη στο Λύκειο Ελληνίδων για να παρατηρήσουν τις παραδοσιακές φορεσιές, έρευνα στο διαδίκτυο για τα ήθη και έθιμα που σχετίζονται με την καταγωγή τους, μελέτη σε σχετικά λαογραφικά βιβλία και περιοδικά, συλλογή σχετικών παραδοσιακών αντικειμένων, δημιουργία κολάζ με παραδοσιακές σχετικές φωτογραφίες, 3) σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας και καταγραφή συμπερασμάτων, 4) δημιουργία παραδοτέων, αξιολόγηση.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, έρευνα στο διαδίκτυο, εμπλουτισμένη εισήγηση.
Εποπτικά μέσα: Η/Υ, φωτογραφικά άλμπουμ, λαογραφικά βιβλία.
-
Παραδοτέο:
Παρουσίαση και δημιουργία σχετικού CD ή δημιουργία ενός λαογραφικού έντυπου βιβλίου με σχετικό υλικό (έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα) που θα προκύψει από την ενασχόληση με τα ήθη και τα έθιμα της καταγωγής τους.

Τίτλος: «Παράξενα έργα τέχνης»
Πρόκειται για μια προσπάθεια να έρθουν οι εκπαιδευόμενοι σε επαφή με έργα τέχνης κατασκευασμένα από άχρηστα υλικά (trash art) καθώς και με κατασκευές που φαντάζουν αδύνατες λόγω οπτικής απάτης.
Εκπαιδευτής: Γιώργος Ζήκος
Γενικός σκοπός: Να εκφραστούν καλλιτεχνικώς οι εκπαιδευόμενοι.
Επιμέρους στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων
. Να αναγνωρίζουν διάσημα έργα τέχνης.
. Να διακρίνουν τις υφές των υλικών.
. Να γνωρίζουν έννοιες όπως «κυρτός», «κοίλος», «προοπτική» κ.λπ.
Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων
. Να αξιοποιούν τα διαθέσιμα μέσα και υλικά για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους.
. Να χειρίζονται τα κατάλληλα εργαλεία.
. Να εξοικειωθούν με την προβολή του τρισδιάστατου χώρου στον δισδιάστατο.
Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφοράς
. Να τολμούν την υλοποίηση ιδεών που δεν είναι του συρμού.
. Να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου.
. Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα.
Προτεινόμενες ενότητες
. Επισκόπηση γνωστών έργων τέχνης.
. Επιλογή άχρηστων υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (ξύλα, πλαστικά καπάκια, χαλασμένοι ΗΥ, παλιά ρούχα,
περιοδικά, σκραπ, κ.λπ.).
. Αναπαραγωγή γνωστών έργων τέχνης με χρήση των παραπάνω υλικών.
. Κατασκευή πρωτότυπων έργων (καλλιτεχνικών ή και χρηστικών) με τα υλικά αυτά.
. Αναζήτηση ιδεών για κατασκευή αντικειμένων που εκμεταλλεύονται την αμφισημία που μπορεί να δημιουργηθεί όταν προβάλλεται ο
τρισδιάστατος χώρος στον δισδιάστατο.
Κατασκευή των παραπάνω αντικειμένων και φωτογράφισή τους για να φανεί η αντίστοιχη οπτική απάτη.
Στήσιμο των εκθεμάτων που κατασκευάστηκαν.
Εκπαιδευτικές τεχνικές
Εμπλουτισμένη εισήγηση
Επίδειξη
Καταιγισμός ιδεών
Οργανωμένη συζήτηση
Πρακτική άσκηση
Εργασία σε ομάδες
Εποπτικά μέσα
Καλλιτεχνικό εργαστήριο
Πίνακας
Εργαστήριο ΗΥ
Παραδοτέο: Τα αντικείμενα που θα κατασκευαστούν.

Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Τίτλος: Ταξίδια και ταξιδευτές
Εκπαιδεύτρια: Χριστογιάννη Παναγιώτα
Η εξερεύνηση του αγνώστου, η επιβίωση αλλά και οι συνθήκες της κοινωνικής ζωής, όπως, οι επεκτατικοί πόλεμοι, η ίδρυση αποικιών και το εμπόριο στάθηκαν αφορμή για το ταξίδι σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Το ταξίδι συνδέεται με την αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου για μετακίνηση, εξερεύνηση και εξέλιξη. Σε κάθε εποχή, όμως, η ανθρώπινη περιέργεια και το ταξίδι έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να συναποφασίζουν την πορεία που θα ακολουθήσει το σχέδιο δράσης.
Να γνωρίσουν τους πλέον γνωστούς περιηγητές, θαλασσοπόρους, γεωγράφους και εξερευνητές και να εντοπίσουν την προσφορά τους στην ανθρωπότητα
Να εντοπίζουν, επιλέγουν, αξιολογούν και αξιοποιούν τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης.
Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε βιβλιοθήκες και αρχεία.
Να εργάζονται σε ομάδες
Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα
Να συνεργάζονται για την δημιουργία της τελικής παρουσίασης και του φυλλαδίου που θα διανεμηθεί στους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους του σχολείου
Σύντομη περιγραφή:
Προτεινόμενα θέματα: 1) Οι σπουδαιότεροι ταξιδευτές, 2) Οι μεγάλες ανακαλύψεις, 3) Το ταξίδι στη λογοτεχνία, 4) Το ταξίδι στην τέχνη, 5) μη τουριστικοί προορισμοί στη Μαγνησία
Ενότητες: 1)Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέου, 2)εισαγωγή στο θέμα, 3) έρευνα, 4) σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας και καταγραφή συμπερασμάτων, 5) δημιουργία παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, έρευνα σε αρχεία, βιβλιοθήκες και διαδίκτυο, εμπλουτισμένη εισήγηση
Εποπτικά μέσα: Αρχειακά έγγραφα, λογοτεχνικά κείμενα, ντοκιμαντέρ, φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, Η/Υ.
Παραδοτέο:
Παρουσίαση, φυλλάδιο οδηγιών για ασφαλή ταξίδια, τουριστικός οδηγός «μία άλλη Μαγνησία».

Τίτλος: Ο Πόλεμος και η Ειρήνη μέσα από την Τέχνη
Εκπαιδευτής: Σεϊτάνη Ελένη
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
" Να ενημερωθούν για τους πιο σημαντικούς πολέμους του 2ου αιώνα.
" Να έρθουν σε επαφή με έργα ζωγραφικής με θέμα τον πόλεμο.
" Να διαβάσουν αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων με θέμα τον πόλεμο και τις ολέθριες συνέπειές του.
" Να ακούσουν τραγούδια - ξένα και ελληνικά - με αντιπολεμικό μήνυμα και να μελετήσουν τους στίχους τους.
" Να δουν ταινίες σχετικές με τον πόλεμο και να συζητήσουν για αυτές και για τα συναισθήματα που τους δημιούργησαν.
" Να ενισχύσουν γενικότερα την αισθητική τους καλλιέργεια ερχόμενοι σε επαφή με τις τέχνες.
" Να εμπεδώσουν τις καταστροφικές συνέπειες του πολέμου και να είναι σε θέση να διαχωρίσουν τα αίτια από τις αφορμές των πολέμων.
Σύντομη περιγραφή:
" Θέματα: Πόλεμος, ειρήνη, αίτια, αφορμές, Α Παγκόσμιος Πόλεμος, Β Παγκόσμιος Πόλεμος, Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος, Πόλεμος του Βιετνάμ, θύματα, άμαχος πληθυσμός, παράπλευρες απώλειες.
" Μεθοδολογία, ενότητες: (α) Διαχωρισμός και γνωριμία ομάδων, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένων, βημάτων και παραδοτέων, (β) Εισαγωγή στο θέμα, (γ) Έρευνα, (δ) Σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας, συμπεράσματα, (ε) Ανάπτυξη παραδοτέων, αξιολόγηση
" Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, μελέτη περίπτωσης
" Εποπτικά μέσα: Πίνακας, Η/Υ, βιβλιοθήκη ΣΔΕ, άρθρα, μικρού μήκους ταινίες (ντοκιμαντέρ), προβολή ταινιών, ακρόαση τραγουδιών.
Παραδοτέα (ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω):
" Ένα φυλλάδιο με τα δέκα καλύτερα έργα τέχνης με θέμα τον πόλεμο σε κάθε μία από τις εξής τέχνες: τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο, στη μουσική και στη λογοτεχνία
" 'Ενα κολάζ που θα περιέχει πίνακες ζωγραφικής, ταινίες με θέμα τον πόλεμο, τραγουδιστές που τραγούδησαν αντιιπολεμικά τραγούδια και εξώφυλλα βιβλίων σχετικών με τον πόλεμο.

Τίτλος: «Μουσική και Μουσικοί»
Πρόκειται για μια προσπάθεια να έρθουν οι εκπαιδευόμενοι σε επαφή με μουσικά κομμάτια που ενδεχομένως να μην έχουν ξανακούσει ή που έχουν ακουστά, αλλά δεν γνωρίζουν άλλες πληροφορίες για αυτά.
Εκπαιδευτής: Γιώργος Ζήκος
Γενικός σκοπός: Να διευρύνουν οι εκπαιδευόμενοι τους μουσικούς τους ορίζοντες.
Επιμέρους στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων
. Να αναγνωρίζουν διάσημα μουσικά κομμάτια από διάφορα είδη μουσικής (κλασική, τζαζ, ροκ, ποπ, έθνικ, κ.λπ.).
. Να διακρίνουν μεταξύ τους τα διάφορα μουσικά όργανα.
. Να κατατάσσουν τα μουσικά κομμάτια στο κατάλληλο μουσικό είδος ή στην κατάλληλη μίξη μουσικών ειδών.
Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων
. Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία στον ΗΥ, ώστε να βρίσκουν, να λαμβάνουν και να μετατρέπουν αρχεία μουσικής.
Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφοράς
. Να εκτιμούν και να απολαμβάνουν τη σοβαρή μουσική.
. Να απορρίπτουν μύθους γύρω από τη μουσική (η κλασική μουσική ταιριάζει μόνο σε λυπηρές καταστάσεις ή για ύπνο, η τζαζ είναι
μουσική για μισότρελους, η έθνικ είναι μόνο για πανηγύρια, κ.λπ.)
. Να είναι δεκτικοί σε καινούργια ακούσματα (κι ας τα απορρίψουν αισθητικώς, μόλις τα ακούσουν).
Προτεινόμενη πορεία
Στις συναντήσεις θα ακούμε μουσικά κομμάτια και θα μαθαίνουμε πληροφορίες για αυτά (είδος, συνθέτης, ερμηνευτές, εποχή που γράφτηκε, ενδεχόμενη ιστορία γύρω από αυτά). Προτείνεται να παρουσιάζουμε (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτής) εκ περιτροπής, ένα ή περισσότερα μουσικά κομμάτια, παρέχοντας τις παραπάνω πληροφορίες. Ο εκπαιδευτής σκοπεύει να παρουσιάσει κομμάτια κλασικής μουσικής και τζαζ, συνθέσεις από άλλα είδη, οι οποίες όμως είναι εμπνευσμένες από την κλασική, καθώς και κομμάτια τζαζ που είναι εμπνευσμένα από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Επίσης, θα παρουσιάσει τα όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας. Τέλος, η ομάδα θα επισκεφθεί το Δημοτικό Ωδείο Βόλου, για να δει και να ακούσει από κοντά διάφορα όργανα. Αν δοθεί κάποια συναυλία κλασικής
μουσικής, φυσικά και θα την παρακολουθήσει.
Εκπαιδευτικές τεχνικές
. Εμπλουτισμένη εισήγηση
. Οργανωμένη συζήτηση
. Πρακτική άσκηση (παρουσίαση από πλευράς εκπαιδευομένων)
. Εργασία σε ομάδες
Εποπτικά μέσα
. Καλλιτεχνικό εργαστήριο
. Πίνακας
. Εργαστήριο ΗΥ
Παραδοτέο
Ψηφιακό μέσο που θα περιέχει όλα τα κομμάτια που άκουσε η ομάδα. Επίσης, κείμενο που θα περιέχει όλες τις συνοδευτικές πληροφορίες των μουσικών κομματιών.

Τίτλος: ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Εκπαιδεύτρια: ΣΤΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να κατανοήσουν τη λέξη μνημείο.
Να εντοπίζουν, επιλέγουν και αξιολογούν τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, όσον αφορά στα επιλεγμένα προς εξέταση μνημεία.
Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε ιστορικά αρχεία, σε βιβλία και περιοδικά.
Να εργάζονται σε ομάδες.
Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα.
Να κατανοήσουν την τεράστια σημασία της παγκόσμιας κληρονομιάς.
Σύντομη περιγραφή:
Ενότητες: 1) Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας για τη λέξη: μνημείο.
2) Προτεινόμενες δραστηριότητες: έρευνα στο διαδίκτυο για τα μνημεία που θα επιλέξουν, μελέτη σε βιβλία και περιοδικά, δημιουργία κολάζ με τα επιλεγμένα προς εξέταση μνημεία, κατασκευή πάζλ για κάποια μνημεία.
3) Σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας και καταγραφή συμπερασμάτων.
4) Δημιουργία παραδοτέων, αξιολόγηση.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, έρευνα στο διαδίκτυο, εμπλουτισμένη εισήγηση.
Εποπτικά μέσα: Η/Υ
Παραδοτέο: Πάζλ με ορισμένα μνημεία, κολάζ με ορισμένα μνημεία, παρουσίαση με στοιχεία ορισμένων μνημείων.

Τίτλος: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία
Εκπαιδευτής: Στοφοριάδης Κωνσταντίνος
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
α) Γνωστικοί:
• Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις για την ιστορία του τόπου τους.
• Να συνδέσουν τις γνώσεις της τοπικής ιστορίας με τις γνώσεις της γενικής ιστορίας και να προσεγγίσουν την ιστορία του τόπου τους μέσα απ΄ όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές γωνιές.
• Να γνωρίσουν σπουδαίες προσωπικότητες συνδέοντας την προσφορά τους με την ονοματοδοσία των οδών.
• Να μυηθούν στη μεθοδολογία της "έρευνας" και "παραγωγής" ιστορικής γνώσης, αναπτύσσοντας την κριτική τους ικανότητα κατά την επιλογή, σύνθεση και αξιολόγηση των πληροφοριών.
• Να εμπεδώσουν βιωματικά την έννοια του ιστορικού χώρου και χρόνου.
• Να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητα κατανόησης του παρόντος μέσα από τη γνώση του παρελθόντος.
• Να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τα οδωνυμικά αναγάγοντάς τα σε εθνικό επίπεδο.
β) Συναισθηματικοί:
• Να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ενδιαφέρον για την ιστορία του τόπου τους.
• Να αλλάξει η ματιά τους για την πόλη, ν΄ ανακαλύπτουν σε αυτήν το παρελθόν και να σέβονται τον περιβάλλοντα χώρο.
• Να ενισχύσουν τη συμμετοχή και την υπευθυνότητά τους στη διαδικασία της μάθησης και να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες εργασίας.
• Να συνδεθεί το σχολείο με την κοινωνία.
γ) Ψυχοκινητικοί:
• Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι δεξιότητες και στάσεις που αφορούν την εξοικείωσή τους με τη χρήση των γραπτών και προφορικών πηγών της ιστορίας του τόπου τους.
• Να αναπτύξουν δεξιότητες χαρτογράφησης και σχεδιασμού.
• Να χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ για εκπαιδευτικούς λόγους.
Σύντομη περιγραφή:
Θέματα:
• Τα ονόματα των οδών, η θεματική τους επιλογή και οι επιδράσεις που έχει δεχθεί η ονοματοδοσία.
• Σχέση των οδωνυμιών με την τοπική και γενική ιστορία.
• Η σημασία των οδωνυμιών στην καθημερινή μας ζωή και η ιστορική διαδρομή τους.
Μεθοδολογία, ενότητες:
• α) Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέων,
• β) Εισαγωγή στο θέμα,
• γ) Έρευνα,
• δ) Σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας, συμπεράσματα, (ε) Ανάπτυξη παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, μελέτη περίπτωσης, επίδειξη
Εποπτικά μέσα: Πίνακας, Η/Υ, διάφορα έντυπα.
Παρουσίαση:Δημοσιοποίηση της τελικής εργασίας των εκπαιδευομένων, φυλλάδιο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία».


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού