ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

2016-17

Δραστηριότητες > Σχέδια Δράσης

Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Τίτλος: Ηλιακό σύστημα, αστρονομία, αστρολογία
Εκπαιδευτής: Στοφοριάδης Κωνσταντίνος
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να απαριθμούν τα σώματα από τα οποία αποτελείται το ηλιακό μας σύστημα
Να αναγνωρίζουν αστερισμούς στον ουράνιο θόλο
Να ενημερωθούν για την εξέλιξη του σύμπαντος και για τις θεωρίες για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής
Να καταλάβουν το μηχανισμό διαφόρων φαινομένων (εποχές, εκλείψεις, φάσεις Σελήνης)
Να πραγματοποιούν συγκρίσεις μεγεθών (αποστάσεις, μάζα, χρόνος μετάβασης)
Να χρησιμοποιούν τον ουράνιο θόλο για προσανατολισμό
Να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του σύμπαντος και τη θέση της Γης στο χώρο και στο χρόνο
Να απομυθοποιήσουν την αστρολογία
Σύντομη περιγραφή:
Θέματα:Ηλιακό σύστημα, αστερισμοί, αστρολογία, εξέλιξη σύμπαντος, εξωγήινη ζωή

Μεθοδολογία, ενότητες: (α) Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέων, (β) Εισαγωγή στο θέμα, (γ) Έρευνα, (δ) Σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας, συμπεράσματα, (ε) Ανάπτυξη παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: Εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, μελέτη περίπτωσης, επίδειξη
Εποπτικά μέσα: Πίνακας, χάρτες (αν υπάρχουν στο σχολείο), Η/Υ, διάφορα έντυπα

Παραδοτέα (κάποιο από τα παρακάτω):
Ένα τρίπτυχο που θα αναφέρεται στους στόχους της εργασίας και κάποιο από τα παρακάτω:
Μακέτα του ηλιακού συστήματος υπό κλίμακα
Χάρτης ουράνιου θόλου (το χειμώνα ή/και το καλοκαίρι) με τους σημαντικότερους αστερισμούς και την ιστορία τους


Τίτλος: Κόσμημα: ιστορία, τέχνη και απλές κατασκευές
-
Εκπαιδεύτρια: Χριστογιάννη Παναγιώτα - Σεϊτάνη Ελένη
-
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να συναποφασίζουν την πορεία που θα ακολουθήσει το σχέδιο δράσης.
Να έρθουν σε επαφή με τα τεκμήρια της ιστορίας του κοσμήματος (ευρήματα ανασκαφών, εκθέματα σε μουσεία)
Να εντοπίζουν, επιλέγουν, αξιολογούν και αξιοποιούν τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης.
Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε βιβλιοθήκες και αρχεία.
Να εργάζονται σε ομάδες
Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα
Να συνεργάζονται για την δημιουργία απλών κατασκευών
-
Σύντομη περιγραφή:
Προτεινόμενα θέματα: 1) Η ιστορία του κοσμήματος : α) Αρχαία Αίγυπτος, Κίνα, β) Αρχαία Ελλάδα: μινωική περίοδος, μυκηναϊκή περίοδος, αρχαϊκή περίοδος, κλασική περίοδος, γ) ελληνιστικά χρόνια, ρωμαϊκή εποχή, μεσαίωνας 2) ρόλος του κοσμήματος (δήλωση κύρους, κοινωνικής θέσης, οικονομικής κατάστασης), 3) είδη και μορφές κοσμημάτων, 4) Υλικά κατασκευής κοσμημάτων : α) ευγενή μέταλλα, κράματα β) πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι, γ) ανακυκλώσιμα ή ευτελή υλικά 5) Απλές κατασκευές κοσμημάτων από την ομάδα
Ενότητες: 1)Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων, καθορισμός περιεχομένου, βημάτων και παραδοτέου, 2)εισαγωγή στο θέμα, 3) έρευνα, 4) σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας και καταγραφή συμπερασμάτων, 5) δημιουργία παραδοτέων, αξιολόγηση
Εκπαιδευτικές τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, έρευνα σε αρχεία, βιβλιοθήκες και διαδίκτυο, εμπλουτισμένη εισήγηση
Εποπτικά μέσα: Αρχειακά έγγραφα, , ντοκιμαντέρ, φωτογραφίες, , πίνακες ζωγραφικής, Η/Υ
Παραδοτέο:
Παρουσίαση και απλές κατασκευές της ομάδας

Τίτλος: ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ (ΚΑΤΑΓΩΓΗ): ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Εκπαιδεύτρια: ΣΤΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
-
Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Να κατανοήσουν τις λέξεις: καταγωγή, ήθη, έθιμα, λαογραφία.
Να εντοπίζουν, επιλέγουν και αξιολογούν τις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, όσον αφορά στην καταγωγή του καθενός.
Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, σε ιστορικά αρχεία, σε λαογραφικά βιβλία και περιοδικά.
Να εργάζονται σε ομάδες.
Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα.
-
Σύντομη περιγραφή:
Ενότητες: 1)Γνωριμία ομάδας, διερεύνηση γνώσεων εκπαιδευομένων με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας για τις λέξεις: καταγωγή, ήθη, έθιμα, λαογραφία, καθορισμός περιεχομένου, δραστηριοτήτων, παραδοτέου, 2)προτεινόμενες δραστηριότητες: επίσκεψη στο Λύκειο Ελληνίδων για να παρατηρήσουν τις παραδοσιακές φορεσιές, έρευνα στο διαδίκτυο για τα ήθη και έθιμα που σχετίζονται με την καταγωγή τους, μελέτη σε σχετικά λαογραφικά βιβλία και περιοδικά, συλλογή σχετικών παραδοσιακών αντικειμένων, δημιουργία κολάζ με παραδοσιακές σχετικές φωτογραφίες, 3) σύνθεση αποτελεσμάτων έρευνας και καταγραφή συμπερασμάτων, 4) δημιουργία παραδοτέων, αξιολόγηση.
Εκπαιδευτικές τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες, έρευνα στο διαδίκτυο, εμπλουτισμένη εισήγηση.
Εποπτικά μέσα: Η/Υ, φωτογραφικά άλμπουμ, λαογραφικά βιβλία.
-
Παραδοτέο:
Παρουσίαση και δημιουργία σχετικού CD ή δημιουργία ενός λαογραφικού έντυπου βιβλίου με σχετικό υλικό (έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα) που θα προκύψει από την ενασχόληση με τα ήθη και τα έθιμα της καταγωγής τους.

Τίτλος: «Παράξενα έργα τέχνης»
Πρόκειται για μια προσπάθεια να έρθουν οι εκπαιδευόμενοι σε επαφή με έργα τέχνης κατασκευασμένα από άχρηστα υλικά (trash art) καθώς και με κατασκευές που φαντάζουν αδύνατες λόγω οπτικής απάτης.
Εκπαιδευτής: Γιώργος Ζήκος
Γενικός σκοπός: Να εκφραστούν καλλιτεχνικώς οι εκπαιδευόμενοι.
Επιμέρους στόχοι
Σε επίπεδο γνώσεων
. Να αναγνωρίζουν διάσημα έργα τέχνης.
. Να διακρίνουν τις υφές των υλικών.
. Να γνωρίζουν έννοιες όπως «κυρτός», «κοίλος», «προοπτική» κ.λπ.
Σε επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων
. Να αξιοποιούν τα διαθέσιμα μέσα και υλικά για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους.
. Να χειρίζονται τα κατάλληλα εργαλεία.
. Να εξοικειωθούν με την προβολή του τρισδιάστατου χώρου στον δισδιάστατο.
Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφοράς
. Να τολμούν την υλοποίηση ιδεών που δεν είναι του συρμού.
. Να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινού στόχου.
. Να τηρούν το χρονοδιάγραμμα.
Προτεινόμενες ενότητες
. Επισκόπηση γνωστών έργων τέχνης.
. Επιλογή άχρηστων υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές (ξύλα, πλαστικά καπάκια, χαλασμένοι ΗΥ, παλιά ρούχα,
περιοδικά, σκραπ, κ.λπ.).
. Αναπαραγωγή γνωστών έργων τέχνης με χρήση των παραπάνω υλικών.
. Κατασκευή πρωτότυπων έργων (καλλιτεχνικών ή και χρηστικών) με τα υλικά αυτά.
. Αναζήτηση ιδεών για κατασκευή αντικειμένων που εκμεταλλεύονται την αμφισημία που μπορεί να δημιουργηθεί όταν προβάλλεται ο
τρισδιάστατος χώρος στον δισδιάστατο.
Κατασκευή των παραπάνω αντικειμένων και φωτογράφισή τους για να φανεί η αντίστοιχη οπτική απάτη.
Στήσιμο των εκθεμάτων που κατασκευάστηκαν.
Εκπαιδευτικές τεχνικές
Εμπλουτισμένη εισήγηση
Επίδειξη
Καταιγισμός ιδεών
Οργανωμένη συζήτηση
Πρακτική άσκηση
Εργασία σε ομάδες
Εποπτικά μέσα
Καλλιτεχνικό εργαστήριο
Πίνακας
Εργαστήριο ΗΥ
Παραδοτέο: Τα αντικείμενα που θα κατασκευαστούν.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού