ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


2011-12

Δραστηριότητες > Εργαστήρια


"Κινηματογράφος και Στερεοτυπικές αντιλήψεις"
Συντονίστριες: ΚΟΝΤΟΖΗΣΗ Ε., ΓΩΓΟΥ Η.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο προτάθηκε από τη Ε. Κοντοζήση στην έναρξη του έτους στους εκπαιδευομένους, υπήρξε ανταπόκριση και υλοποιείται ως προέκταση/ολοκλήρωση του συναφούς projectστο πνεύμα της αξιοποίησης της Τέχνης στην εκπαίδευση, με τη συμμετοχή - από την έναρξη του Β’ τετραμήνου – και της Α. Γώγου [Γλωσσικός Γραμματισμός].
Συγκεκριμένα, σκοπός του εργαστηρίου είναι η προσέγγιση και αξιοποίηση της 7Τέχνης ως μέσου ανάπτυξης κριτικού στοχασμού, καλλιέργειας της δημιουργικότητας (καλλιέργεια δεξιοτήτων, έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων, προβληματισμών, επαναπροσδιορισμός αντιλήψεων και στάσεων) και της ολόπλευρης (γνωστικής/μαθησιακής, συναισθηματικής, ψυχικής) βελτίωσης και εξέλιξης των ενήλικων εκπαιδευομένων ως ενεργών πολιτών. Στόχοι του είναι, κατά πρώτον, η καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στα τρέχοντα κοινωνικά-ιδεολογικά-πολιτισμικά δεδομένα, μέσω της κριτικής θέασης κινηματογραφικών έργων ως προς τα επιμέρους στερεοτυπικά θέματα που θίγουν και τις σχετικές αντιλήψεις. Κατά δεύτερον, εστιάζοντας στις επιμέρους παραμέτρους και συνιστώσες των έργων (στη γλώσσα/κινηματογραφική αφήγηση [σημαίνοντα], τη σκηνοθετική φιλοσοφία και το ύφος, την ιδεολογική προσέγγιση και ανάλυση των μηνυμάτων, τη διαμόρφωση των χαρακτήρων/ηρώων, το χτίσιμο και την εξέλιξη του δραματουργικού ιστού [σημαινόμενα] κ.λπ.), στόχος του είναι και η αισθητική και ψυχική ανάταση και δυνάμει «κάθαρση» των θεατών/εκπαιδευομένων. Τελική δε επιδίωξη του εργαστηρίου αποτελεί ο αυτόβουλος αναστοχασμός και μετασχηματισμός ορισμένων στερεοτυπικών πεποιθήσεων από τις οποίες δυνάμει εμφορούνται οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι και η αυτό-επιλεγόμενη επαναδιαπραγμάτευση ορισμένων αντιλήψεων και στάσεών τους ως ατόμων και πολιτών.


"Βιολογικές καλλιέργειες"

Συντονιστές: ΑΜΒΡΑΖΗ Ε., ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ν., ΒΙΓΚΛΑΣ Λ.

Σκοπός του εργαστηρίου «Βιολογικές καλλιέργειες» είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη σημαντικότητα των βιολογικών καλλιεργειών για το μέλλον και την υγεία όλου του έμψυχου και άψυχου κόσμου του πλανήτη. Για την βαθύτερη κατανόηση του θέματος κρίνεται σκόπιμο να παρουσιάζονται εκτενώς οι καταστρεπτικές συνέπειες της αλόγιστης χρήσης των παρασιτοκτόνων στο περιβάλλον και την υγεία. Έτσι, στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα χρησιμοποιηθούν βασικές γνώσεις του επιστημονικού γραμματισμού και της πληροφορικής ώστε να δοθεί στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να διαπιστώσουν και να αντιληφθούν έμπρακτα τόσο τις προαναφερόμενες συνέπειες όσο και τους τρόπους προφύλαξης της υγείας τους και του στενού περιβάλλοντός τους από τους τοξικούς χημικούς ρύπους. Πιο συγκεκριμένα, στο κύκλο αυτό των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

 • Εργαστήριο ορισμού και αναγνώρισης παρασιτοκτόνων: «Κατηγορίες και γενική κατάταξη φυτοφαρμάκων ή παρασιτοκτόνων»
 • Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος: «Η τύχη των γεωργικών φαρμάκων στο περιβάλλον»
 • Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος: «Εκτίμηση τοξικότητας αλατιού χρησιμοποιώντας σπόρους μαρουλιού»
 • Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων: «Εκτίμηση βιολογικών και συμβατικών προϊόντων – Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, Διατροφική αξία, νομοθεσία»


«Βασικό Υπόβαθρο στις Μαθηματικές Έννοιες»
Συντονιστής : ΦΡΟΞΥΛΙΑΣ Π.
Στόχοι Εργαστηρίου :

Κύριος σκοπός είναι η σε πρώτο επίπεδο κατανόηση του κόσμου των αριθμών και απόκτηση της ικανότητας εκτέλεσης των πράξεων, η κατανόηση του περιβάλλοντος φυσικού χώρου με την παρατήρηση, περιγραφή και μέτρηση, έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος να καταστεί σταδιακά ικανός να εφαρμόζει μαθηματικές γνώσεις, μεθόδους και διαδικασίες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται με την ενεργητική οικοδόμηση θεμελιωδών μαθηματικών εννοιών, την ανάπτυξη της ικανότητας του εκπαιδευομένου να μαθηματικοποιεί “καταστάσεις προβλήματος”, να επιλύει προβλήματα, να αιτιολογεί τα συμπεράσματά του, να χρησιμοποιεί μαθηματικό συμβολισμό, να εφαρμόζει αλγόριθμους και διαδικασίες, να εκτελεί λογιστικές πράξεις και να υπολογίζει το αποτέλεσμα.

Ενότητες :
Φυσικοί αριθμοί και πράξεις,
Δεκαδικοί αριθμοί και πράξεις,
Κλάσματα και πράξεις,
Διάταξη αριθμών,
Ποσοστά,
Επίλυση απλών προβλημάτων μέσω στοιχειωδών εξισώσεων


"Το χρώμα"
Συντονίστρια: ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ.
Α) Θεωρία του χρώματος

 • Βασικά - Συμπληρωματικά
 • Θερμά - Ψυχρά
 • Ιδιότητες των χρωμάτων
 • Χρωματικές σχέσεις

Β) Εφαρμογές των χρωματικών αντιπαραθέσεων

 • Χρωματιστά μολύβια και παστέλ
 • Ακουαρέλα και τέμπερα
 • Αβγοτέμπερα
 • Ελαιοχρώματα


"Νεότερη και σύγχρονη ιστορία"
Συντονίστρια: ΣΚΟΥΡΑ Μ.

Το εργαστήριο Ιστορίας περιλαμβάνει θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Τα θέματα επιλέχθηκαν από τους εκπαιδευόμενους μετά από διερεύνηση των αναγκών και των ενδιαφερόντων τους με τη μέθοδο της κάλπης. Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελληνική Επανάσταση, η ίδρυση του ελληνικού κράτους, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος, η Ρωσική Επανάσταση κ.α. Στην αρχή του εργαστηρίου δόθηκε σχεδιάγραμμα με το χωρισμό της Ιστορίας σε ιστορικές περιόδους έτσι ώστε οι μαθητές να τοποθετούν κάθε φορά τα γεγονότα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν την εξέλιξη των κοινωνιών μέσα από τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που επιτελούνται σε ορισμένη ιστορική εποχή. Ειδικότεροι στόχοι είναι να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ιμπεριαλισμός, εθνικισμός, μιλιταρισμός, επανάσταση κ.α. και να μπορούν να ξεχωρίσουν τις αφορμές από τα αίτια των ιστορικών γεγονότων, σε συνάρτηση με τις κοινωνικές τάξεις και τις επιδιώξεις τους. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι: χάρτες, σχεδιαγράμματα, φωτοτυπημένο υλικό από βιβλία Ιστορίας, φύλλα εργασίας κ.α. Στο τέλος του εργαστηρίου θα ακολουθήσει η αξιολόγησή του, καθώς και αξιολόγηση των μαθητών με φύλλα αξιολόγησης και απαντήσεις πολλαπλών επιλογών.


"Εργαστήριο Πληροφορικής"
Συντονιστές: ΖΙΩΓΑΣ Δ., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ.,
STEVENS J.

 • Σύνθετη αναζήτηση στο Παγκόσμιο ιστό
 • Αποθήκευση πληροφορίας - αρχείων από το Διαδίκτυο στον Η/Υ
 • Εγκατάσταση - απεγκατάσταση προγραμμάτων
 • Εξάσκηση στο χειρισμό των Η/Υ


"Γεωμετρικές κατασκευές"
Συντονιστής: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β.
Στόχοι εργαστηρίου:
Βελτίωση της σχεδιαστικής ικανότητας, γεωμετρικής αντίληψης του κόσμου
Χρήση της Γεωμετρίας για τον επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Εύρεση αποστάσεων, σημείων με ιδιαίτερες ιδιότητες
Ενότητες:
Σημείο, ευθύγραμμο τμήμα, ευθεία, ημιευθεία, τρίγωνο, πλευρές, γωνίες, είδη τριγώνων (όσον αφορά τις πλευρές): σκαληνό, ισοσκελές, ισόπλευρο
Κάθετες ευθείες, ορθή γωνία, είδη τριγώνων (όσον αφορά τις γωνίες): ορθογώνιο, οξυγώνιο, αβλυγώνιο
Διάμεσος, διχοτόμος τριγώνου
Ύψος τριγώνου, μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος
Κατασκευή ίσων τριγώνων με την βοήθεια του κριτηρίου Γωνία-Πλευρά-Γωνία (ΓΠΓ)
Υπολογισμός της απόστασης ενός πλοίου από την στεριά
Μέτρηση απόστασης με όμοια τρίγωνα, ίσος λόγος πλευρών
Υπολογισμός της απόστασης απρόσιτων σημείων
Υπολογισμός του ύψους πυραμίδας από το Θαλή
Χώρισμα τμήματος σε ν ίσα
Βαρύκεντρο (κέντρο βάρους) τριγώνου
Ορθόκεντρο τριγώνου (σε οξυγώνιο, ορθογώνιο, αμβλυγώνιο)
Ιδιότητα μεσοκαθέτου, περίκεντρο τριγώνου, περιγεγραμμένος κύκλος
Ιδιότητα διχοτόμου, έγκεντρο τριγώνου, εγγεγραμμένος κύκλος
Διαίρεση τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο (χρυσή τομή), το χρυσό ορθογώνιο, η χρυσή σπείρα, ο αριθμός φ
Κύκλος, κέντρο, ακτίνα, διάμετρος, τόξο, χορδή, μέτρηση γωνιών, περιφέρεια (μήκος), ο αριθμός π, εμβαδόν κύκλου, εφαπτόμενα τμήματα κύκλου
Εφαπτόμενοι κύκλοι (εσωτερικά, εξωτερικά), τεμνόμενοι κύκλοι
Κατασκευή παράλληλης ευθείας, Κατασκευή μεσοκαθέτου, Κατασκευή διχοτόμου
Κατασκευή τριγώνου με βάση τα κριτήρια ΠΓΠ, 3Π,
Αξονική συμμετρία
Κεντρική συμμετρία
Τριγωνική ανισότητα, Ελάχιστη διαδρομή
Κατασκευή άρρητων ευθύγραμμων τμημάτων με χρήση πυθαγορείου θεωρήματος


Υπομενού


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού