ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


2013-14

Δραστηριότητες > Εργαστήρια


"Αγγλικά για τον Τουρισμό"

Συντονιστές: ΛΕΜΟΝΗ Γ., ΣΚΙΤΣΟΣ Γ
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με διάφορες επικοινωνιακές περιστάσεις (προφορικός και γραπτός λόγος) στον τομέα του τουρισμού. Κάποιες από τις ενότητες που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας είναι οι ακόλουθες:
1. Ψώνια, 2. Φαγητό, 3. Τουριστική διαφήμιση 4. Περιηγήσεις, 5. Ζητώντας δουλειά, 7. Εργαζόμενος σε Τουριστικό Γραφείο, 8. Εργασία σε Ξενοδοχείο 9. Μέσα Μεταφοράς,10. Διακοπές. Επίσης, θα γίνει και χρήση ΤΠΕ στο εργαστήρι πληροφορικής, ώστε να γίνει καλύτερη εμπέδωση και πρακτική των εννοιών.
(Enjoying the city-shopping around-Directions, Eating out-At the restaurant, How to make a brochure-Advertisment, Sightseeing (Making contact with people and places)-Buying a business ticket, Applying for a job, Running a travel agency, Hotel Bussiness-welcome your quest, At the airport, Means of transport-Renting a car-On foot- By Bike, Presentation: Prepare an itinerary- Advertise your city/country)

"Once Upon a time in Europe"

Συντονιστής: ΒΙΓΚΛΑΣ Λ.

"Στα βήματα της παράδοσης"
Συντονιστής: ΚΑΡΑΝΤΖΙΑ Κ.
Το εργαστήριο εκμάθησης παραδοσιακών χορών αποσκοπεί οι εκπαιδευόμενοι-χορευτές να έρθουν σε επαφή με τους ήχους, τους χορούς και τις μουσικές της ελληνικής μας παράδοσης. Πιο ειδικά, μέσα από τη συμμετοχή στο εργαστήριο οι στόχοι που επιδιώκονται είναι περισσότερο κοινωνικοί παρά γνωστικοί.
Κοινωνικοί Στόχοι:

  • Η ένταξη εκπαιδευομένων, που πιθανόν παρουσιάζουν δυσκολίες προσαρμογής σε γραμματισμούς γνωστικού περιεχομένου, μέσα από την έκφραση και την καλλιέργεια καλλιτεχνικών τους κλίσεων.
  • Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης με τη συμβολή εκπαιδευομένων στη διδασκαλία, είτε λόγω γνώσης, είτε λόγω δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιήσουν.
  • Η ενδυνάμωση της αλληλο-εξάρτησης και της συνεργασίας ως μέλη μιας ‘’αδιάσπαστης αλυσίδας’’- ομάδας που κινείται πάντα προς την ίδια κατεύθυνση.
  • Η ανάδειξη τους τοπικής ιστορίας και του λαϊκού πολιτισμού.
  • Η επίσκεψη και η συμμετοχή σε εξωσχολικούς χώρους και φορείς που συνδέονται με την ελληνική παράδοση (Λαογραφικά μουσεία, χορευτικοί όμιλοι, χορωδίες παραδοσιακής μουσικής, εργαστήρια υφαντικής κ.α)

Γνωστικοί Στόχοι:

  • Η εκμάθηση αντιπροσωπευτικών χορών από κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας.
  • Η αναζήτηση της ιστορικής προέλευσης των χορών, που νοηματοδοτεί και τη μορφολογία των βημάτων.

Υπομενού


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού