ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Βιβλιογραφία

Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ

Αρχοντάκη, Ζ. & Φιλίππου, Δ. (2003), 205 Βιω΅ατικές ασκήσεις για ε΅ψύχωση ο΅άδων, ψυχοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας, εκπαίδευσης, Αθήνα: Καστανιώτη.
Βαϊκούση, Δ., Βαλάκας, Ι., Κόκκος, Α., Τσι΅πουκλή, Α. (1999), Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Ο΅άδα Εκπαιδευο΅ένων, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή΅ιο.
Βαλάκας, Ι. (2006), "Εκπαιδευτικά Μέσα και Εκπαιδευτικός Χώρος", Πρόγρα΅΅α Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, τό΅ος ΙΙI, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.
Βεργίδης, Δ. & Καραλής, Θ. (2004), "Τυπολογίες και Στρατηγικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων" , Εκπαίδευση Ενηλίκων, 2, 11-16.
Γιαννακοπούλου, Ε. (2006), "Σχεδιασ΅ός Διδακτικής Ενότητας", Πρόγρα΅΅α Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, τό΅ος ΙΙI, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.
Κόκκος, Α. & Λιοναράκης, Α. (1998), Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Τόμος Β. Σχέσεις διδασκόντων - διδασκομένων, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
Κόκκος, Α. (2005), Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κόκκος, Α. (επι΅έλεια) (2005), "Η εναρκτήρια συνάντηση", Πρόγρα΅΅α Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών: Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Εκπαιδευτές - Θεωρίες Κατάρτισης, Τό΅ος Ι. Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ.
Κόκκος, Α. (2005), Εκπαιδευτικές Μέθοδοι, Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή΅ιο.
Ναυρίδης, Κ. (2005), Ψυχολογία των Ο΅άδων: Κλινική ψυχοδυνα΅ική προσέγγιση, Αθήνα: Παπαζήσης.
Πολέ΅η-Τοδούλου, Μ. (2005), Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων: Η Αξιοποίηση της Ο΅άδας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, Τό΅ος ΙΙΙ, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστή΅ιο.
Χασάπης, Δ. (2000), Σχεδιασ΅ός, Οργάνωση, Εφαρ΅ογή και Αξιολόγηση Προγρα΅΅άτων Επαγγελ΅ατικής Κατάρτισης. Μεθοδολογικές Αρχές και Κριτήρια Ποιότητας, Αθήνα: Μεταίχ΅ιο.
Courau, S. (2000), Τα Βασικά Εργαλεία του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχ΅ιο.
Douglas, T. (1997), Η επιβίωση στις Ο΅άδες: Βασικές Αρχές της Συ΅΅ετοχής σε Ο΅άδες, Αθήνα: Ελληνικά Γρά΅΅ατα.
Jacques, D. (2004), Μάθηση σε Ο΅άδες: Εγχειρίδιο για όσους συντονίζουν ο΅άδες ενήλικων εκπαιδευο΅ένων, Αθήνα: Μεταίχ΅ιο.
Jarvis, P. (2004), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Keegan, D. (2000), Βασικές Αρχές της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο
Mezirow, J. (2007), Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Noy, D. & Piveteau, J. (1999), Πρακτικός Οδηγός του Εκπαιδευτή, Αθήνα: Μεταίχ΅ιο.
Race, Ph. (1999), 500 Πρακτικές Συμβουλές για την Ανοικτή και Ευέλικτη Εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Rogers, A. (2002), Η Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

Brookfield, S. (1986), Understanding and Facilitating Adult Learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey-Bass.
Brookfield, S. (1995), "Adult Learning: An Overview", Tuinjman, A. (επιμέλεια), International Encyclopedia of Education, Οξφόρδη: Pergamon Press.
Cross, P. K. (1981), Adults as Learners: Increasing Participation and Facilitating Learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey-Bass.
Dewey, J. (1938), Experience and Education, Νέα Υόρκη: Collier Books.
Federighi, P., Bax, W. & Bosselaers, L. (επιμέλεια) (1999), Unesco Glossary of Adult Learning in Europe, European Association for the Education of Adults (EAEA) Hamburg: Unesco.
Griffin, C. (1987), Adult Education and Social Policy, Λονδίνο: Croom Helm.
Hiemstra, R. (επιμέλεια) (1991), Creative environments for effective adult learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey - Bass.
Jarvis, P. (1987), Adult Learning in the Social Context, Λονδίνο: Croom Helm.
Jarvis, P. (1998), Adult and Continuing Education: Theory and Practice, 2η Έκδοση, Λονδίνο: Routledge.
Knowles, M.S. (1978), The Adult Learner: A Neglected Species, 2Edition, Χιούστον: Gulf.
Mezirow, J. (1991), Transformative Dimensions of Adult Learning, Σαν Φρανσίσκο: Jossey-Bass.
Rogers, A. (1996), Teaching Adults, 2η Έκδοση, Φιλαδέλφεια: Open University Press.
Silberman, M. (1998), Active training: A handbook of techniques, designs, case examples, and tips, Σαν Φρανσίσκο: Jossey Bass.
Tennant, M. (1997), Psychology and Adult Learning, 2Edition, Λονδίνο: Routledge.


Υπομενού


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού