ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


Γενικά Στοιχεία

Το Σχολείο

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου λειτουργεί από το σχολικό έτος 2008-2009 στο ανακαινισμένο συγκρότημα Μουρτζούκου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 2004-05 και μέχρι το 2008 στεγαζόταν στο Παγκύπριο Διδακτήριο. Απευθύνεται σε ενήλικες (άτομα με συμπληρωμένα τα 18 έτη) που τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο και δε φοίτησαν στο Γυμνάσιο ή το εγκατέλειψαν πριν το τελειώσουν.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που είναι Δημόσιο σχολεία και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας
, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δια μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης απονέμει Τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου (Νόμος 2525/1997, άρθρο 5).

Σε σχέση με το συμβατικό γνώριμο Γυμνάσιο το συγκεκριμένο σχολείο, σκοπός ύπαρξης του οποίου είναι να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία για απόκτηση απολυτηρίου Γυμνασιακής βαθμίδας, έχει μεταξύ άλλων τρία πλεονεκτήματα που διευκολύνουν την παρακολούθηση μαθημάτων από τον ενήλικα:

* Η φοίτηση διαρκεί δύο μόνο έτη.
* Δεν υπάρχουν Εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς ή διαγωνίσματα.
* Η αξιολόγηση είναι περιγραφική (δηλ. καλά, πολύ καλά, άριστα κ.λ.π.).

Οι απόφοιτοι του ΣΔΕ πέρα από το γεγονός ότι ισχυροποιούν ή βελτιώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (Ενιαίο Λύκειο ή ΕΠΑΛ) ή σε συστήματα επαγγελματικής κατάρτισης, όπως Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. κ.λπ.

Για να εγγραφεί κάποιος στο Σ.Δ.Ε. Βόλου, πρέπει να υποβάλλει μια αίτηση στο Σχολείο, προσκομίζοντας απολυτήριο δημοτικού ή ισοδύναμο τίτλο αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, καθώς επίσης και Πιστοποιητικό γέννησης.

Συγκρότημα Μουρτζούκου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού