ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:


2009-10

Δραστηριότητες > Προγράμματα

Το ΣΔΕ Βόλου συμμετέχει στο πιλοτικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Mind Mosaic" που στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Το Mind Mosaic βασίζεται σε μια καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση (την μέθοδο των νοητικών χαρτών). Αυτό το παιδαγωγικό εργαλείο θα εφαρμοστεί πιλοτικά το σχολικό έτος 2009-2010 σε 300 σχολεία σε πέντε χώρες: Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ρουμανία. Από τα σχολεία που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα κληρωθούν 60 στα οποία θα σταλεί το υλικό (δωρεάν). Συντονίστρια της δράσης είναι η καθηγήτρια του ΣΔΕ Βόλου Σκούρα Μαρία.


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου συμμετέχει στο Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας και πιο συγκεκριμένα στο Α' Πρόγραμμα με θέμα: Εισαγωγή στη σχολική καινοτομία. Συμμετέχοντες εκαπιδευτικοί είναι οι Μαγκαφά Βαρβάρα, Βίγκλας Λίνος και Ματέκας Αριστείδης.

Συνεχίζεται με επιτυχία η εκπαιδευτική σύμπραξη GRUNDTVIG στην οποία συμμετέχει το ΣΔΕ Βόλου με αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τις εξής χώρες: Εσθονία, Λιθουανία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ιταλία και Ισπανία. Ο τίτλος του προγράμματος είναι " Ways of attracting adults to keep learning".


  • Η 4η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε από 20 ως 25 Οκτωβρίου 2009, στη Νάπολι της Ιταλίας. Από το ΣΔΕ Βόλου συμμετείχαν η διευθύντρια κ. Δόλγυρα Μαρία, ο συντονιστής του προγράμματος Βίγκλας Λίνος και η εκπαιδευτικός κ. Δήμου Δέσποινα.
  • Η 5η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε από 16 ως 21 Μαρτίου 2010 στο Βόλο. Ομάδα 30 ατόμων, εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, από την Ισπανία, Ιταλία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Βουλγαρία και Λιθουανία φιλοξενήθηκε από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Βόλου.
  • Η 6η και τελευταία Συνάντηση πραγματοποιήθηκε από 20 ως 25 Μαϊου 2010, στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Απότο ΣΔΕ Βόλου συμμετείχε δωδεκαμελής αποστολή (9 εκπαιδευόμενοι και 3 εκπαιδευτικοί).

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού